Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Utdanner framtidens marine forskere

  Årets stipendiatsamling i Havet og kysten ble nylig arrangert i Tromsø. For å inspirere til aktiv forskningsformidling, åpnet samlingen med vitenskapsteater og påfølgende diskusjon på Polaria.

 • Veien til velstand og helse går via havet

  For første gang lanseres havets betydning for fysisk og mental helse som et marint forsknings­tema, på linje med teknologiutvikling, ressursovervåking og tverrfaglig tilnærming til bærekraftig blå vekst.

 • Humanistiske perspektiver må inn tidlig

  – Humanistene må være med å legge premissene for store satsinger i Forskningsrådet. Det er for sent å komme inn når programprosessene er ferdige.

Flere nyheter

Kalender

 • 07.04.15 - 09.04.15

  Avslutningskonferanse for Havet og kysten

  Det er åpnet for påmelding til "forskningstoktet" på Hurtigruta i april 2015. Konferansen markerer avslutningen på Havet og kysten-programmet som har vært i drift siden 2006.