Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Veien til velstand og helse går via havet

  For første gang lanseres havets betydning for fysisk og mental helse som et marint forsknings­tema, på linje med teknologiutvikling, ressursovervåking og tverrfaglig tilnærming til bærekraftig blå vekst.

 • Humanistiske perspektiver må inn tidlig

  – Humanistene må være med å legge premissene for store satsinger i Forskningsrådet. Det er for sent å komme inn når programprosessene er ferdige.

 • Oppdatert

  Stor interesse for fellesutlysningen om økosystempåvirkning

  Det kom inn 180 søknader til fellesutlysningen "240 mill. kroner til forskning på økosystempåvirkning". Utlysningen skal gi bedre forståelse av økosystemenes respons på klima- og miljøendringer og av den samlede effekten av slik påvirkning.

Flere nyheter

Kalender