Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Nye satsinger skal sikre samhandling

  For første gang planlegges tre nye programsatsinger parallelt. Målet er at nye satsinger innenfor marin forskning og miljøforskning skal bidra til en sammenhengende programportefølje innenfor blå og grønn sektor.

 • Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

  – Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.

 • Forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya

  Det er anledning til å søke om støtte til forskningsprosjekter i forbindelse med et mulig forskningstokt til Antarktis og Bouvetøya 2015-2016.

Flere nyheter

Kalender

 • 27.08.14 - 19.10.14

  Kaldt hav - hete spørsmål

  Norge består av sju ganger så mye hav som land. Dette havet inneholder store rikdommer og stiller oss overfor en rekke hete spørsmål. Hvordan forvalter vi ressursene og mulighetene? Hva innebærer det å ha ansvar for de enorme havområdene?

 • 18.09.14 - 18.09.14

  Forskningsrådets åpningsfest - fagseminar: Fleip eller fakta?

  Velkommen til fagseminar i forbindelse med Forskningsrådets åpningsfest. Vi tester dine kunnskaper om miljø og klima, energi, fiskehelse og ernæring før forskerne presenterer fasiten.

 • 24.09.14 - 24.09.14

  Konferanse om bioøkonomi: Den bioøkonomiske våren er her!

  Om fremtiden skal bli bærekraftig, må vi utnytte de fornybare råstoffene bedre og smartere. Forutsetningen er at næringsliv og investorer griper sjansen.