Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Ny utlysning i ERA-nettet COFASP

  Forskningsrådet deltar som en av åtte europeiske partnere i en ny fellesutlysning i ERA-nettet COFASP. Til sammen lyses det ut vel 6 millioner euro innenfor fiskeri-, havbruks- og sjømatforskning.

 • Norsk miljø skal lede teknologiutvikling for havovervåking

  Sjøen kan se krystallklar ut, men under vann er sikten likevel bare noen meter. Nå har norske forskere fått midler fra EU til å utvikle kamerateknologi som gjør det mulig å se 2-3 ganger lenger. Det kan mange få nytte av.

 • JPI Oceans første utlysning:

  Forskningsmidler til mikroplastikk

  JPI Oceans lyser ut seks millioner Euro til forskning på økologiske effekter av mikroplastikk i havet. Norge og seks andre land deltar i felleutlysningen.

Flere nyheter

Kalender

 • 07.04.15 - 09.04.15

  Avslutningskonferanse for Havet og kysten

  Fiskeriminister Aspaker kommer - hva med deg? Sjekk det oppdaterte programmet og meld deg på snarest. "Forskningstoktet" på Hurtigruta i april 2015 markerer avslutningen på Havet og kysten-programmet som har vært i drift siden 2006.