Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

  • Vekst i norsk marin forskning

    Nye tall fra NIFU viser at Norge i 2013 brukte vel 3,6 milliarder kroner til marin FoU. Dette innebærer en årlig realvekst til marin forskning på 2,6 prosent fra 2011, mens realveksten til forskning totalt var 1,7 prosent.

  • Ny utlysning i ERA-nettet COFASP

    Forskningsrådet deltar som en av åtte europeiske partnere i en ny fellesutlysning i ERA-nettet COFASP. Til sammen lyses det ut vel 6 millioner euro innenfor fiskeri-, havbruks- og sjømatforskning.

  • Norsk miljø skal lede teknologiutvikling for havovervåking

    Sjøen kan se krystallklar ut, men under vann er sikten likevel bare noen meter. Nå har norske forskere fått midler fra EU til å utvikle kamerateknologi som gjør det mulig å se 2-3 ganger lenger. Det kan mange få nytte av.

Flere nyheter

Kalender