Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 19.08.14 - 22.08.14

  Forskningsrådet på Nor-Fishing 2014

  Forskningsrådet deltar på Nor-Fishing 2014 med stand og mini-seminarer sammen med Innovasjon Norge. Besøk oss på stand nr. D 332-333.

 • 15.10.14 - 16.10.14

  Doktorgradsseminar 2014

  Havet og kysten arrangerer seminar for programmets doktorgradstipendiater i Tromsø 15.-16. oktober.

 • 07.04.15 - 09.04.15

  Avslutningskonferanse for Havet og kysten

  Havet og kysten inviterer til "forskningstokt" på Hurtigruta i april 2015 for å markere avslutningen på programmet.