Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 07.04.15 - 09.04.15

    Avslutningskonferanse for Havet og kysten

    Det er åpnet for påmelding til "forskningstoktet" på Hurtigruta i april 2015. Konferansen markerer avslutningen på Havet og kysten-programmet som har vært i drift siden 2006.