Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.
Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 07.04.15-09.04.15

    Avslutningskonferanse for Havet og kysten

    Havet og kystens avslutningskonferanse på MS Midnatsol ble en spennende reise gjennom 10 års forskning, med gode innlegg og diskusjoner - og tidvis høye bølger.

Se hele kalenderen