Gå direkte til innhold

For styrke Norges internasjonale posisjon innen marin forskning er det viktig å satse på langsiktig og bred kompetanseoppbygging.

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" skal fremskaffe grunnleggende kunnskap for en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem.

Mer om Havet og kysten

Nyheter

 • Oppdatert

  Stor interesse for fellesutlysningen om økosystempåvirkning

  Det kom inn 180 søknader til fellesutlysningen "240 mill. kroner til forskning på økosystempåvirkning". Utlysningen skal gi bedre forståelse av økosystemenes respons på klima- og miljøendringer og av den samlede effekten av slik påvirkning.

 • Nye satsinger skal sikre samhandling

  For første gang planlegges tre nye programsatsinger parallelt. Målet er at nye satsinger innenfor marin forskning og miljøforskning skal bidra til en sammenhengende programportefølje innenfor blå og grønn sektor.

 • Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

  – Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.

Flere nyheter

Kalender

 • 24.09.14 - 24.09.14

  Konferanse om bioøkonomi: Den bioøkonomiske våren er her!

  Om fremtiden skal bli bærekraftig, må vi utnytte de fornybare råstoffene bedre og smartere. Forutsetningen er at næringsliv og investorer griper sjansen.

 • 01.10.14 - 19.10.14

  Kaldt hav - hete spørsmål

  Norge består av sju ganger så mye hav som land. Dette havet inneholder store rikdommer og stiller oss overfor en rekke hete spørsmål. Hvordan forvalter vi ressursene og mulighetene? Hva innebærer det å ha ansvar for de enorme havområdene?

 • 15.10.14 - 16.10.14

  Doktorgradsseminar 2014

  Havet og kysten arrangerer seminar for programmets doktorgradstipendiater i Tromsø 15.-16. oktober.