Gå direkte til innhold

Innspill til viktige politiske prosesser

Bakteppet for arbeidet med HAV21 er visjonen om at Norge i et langsiktig perspektiv skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor er det viktig å løfte blikket i arbeidet med innspill til strategien.

Det var stort engasjement og høy temperatur på diskusjonene da de fire arbeidsgruppene 25. januar møtte strategigruppens leder Liv Monica Stubholt og sekretariatet for HAV21 til en første orientering og dialog om arbeidet fram mot en samlet strategi.

- Mandatet gir ikke noen eksakt tidsangivelse for HAV21, men med referanse til ministerens tale da HAV21 ble lansert, er det naturlig å legge inn et 10-årsperspektiv på strategien, mente Liv Monica Stubholt.

Fram mot fristen 1. mars ønskes det innspill i hele bredden av tematikk knyttet til hav, fordelt på temaene for de fire arbeidsgruppene.
- HAV21-strategien skal gi signaler til sentrale politiske og forskningspolitiske prosesser, og innspillene til strategien bør dimensjoneres med det for øyet, sa Liv Monica Stubholt.

Strategisk nivå

Innspillene bør være på overordnet nivå og skrives i klart og forståelig språk. Det er ikke plass til vitenskapelige utredninger i dette arbeidet.
- Vi imøteser strategiske, resonnerende og sammenhengende innspill hvor bidragsyterne setter egen virksomhet inn i et helhetlig bilde, understreket sekretariatets leder Lars Horn.

Arbeidsgruppenes oppgave er å strukturere og syntetisere innspillene til et samlet strategiutkast på det aktuelle feltet. Den jobben starter etter 1. mars, og arbeidsgruppene får da tilgang til alt som er kommet inn av innspill på sitt felt sammen med en oversikt der essensen i alle innspillene er trukket ut (se egen sak: Sortering og gruppering av innspill).

Medlemmene i arbeidsgruppene skal bruke sin kompetanse og innsikt til å sikre at innspillene blir vurdert og prioritert i sammenheng, og at de dekker kunnskapsbehov i hele bredden av feltet. Egne innspill til strategien må arbeidsgruppenes medlemmer ha spilt inn som enkeltpersoner eller via sin institusjon til fristen 1. mars.

Bru i tåke (Foto: Shutterstock)

Praktisk håndtering

Innspillene vil ikke bli publisert f.eks. på nettsidene, men de vil være tilgjengelig for arbeidsgruppene. Dette er i tråd med Forskningsrådets rutiner for programstyrer o.a. Innspillene bør imidlertid skrives med tanke på mulig begjæring om innsyn.

I første omgang skal arbeidsgruppene forholde seg til de enkelte innspillene, og deretter vurdere om hele feltet er dekket. I sin endelige rapport skal arbeidsgruppene også synliggjøre eventuelle andre forhold som strategigruppen må ta hensyn til i sin videre vurdering.

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
30.01.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016