Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Bio og nano – en ny match

  Forskningsrådet har ført forskere og næringslivet fra nanoteknologi og bionæringene sammen for å fremme nye samarbeidsformer og inspirere til ideutvikling og innovasjon innen bioøkonomien.

 • SkatteFUNN - Åpen dag 2015

  Planlegger du å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte?

 • Kronikk av Arvid Hallén:

  Søk mot Europa, bokstavelig talt

  Forskningsrådets leder, Arvid Hallén, oppfordrer sterkt næringslivet om å søke støtte fra Horisont 2020. I løpet av de neste årene skal programmet dele ut hele 75 milliarder euro til forskning og innovasjon. Pengene er likevel bare en av flere grunner til å søke.

Flere nyheter

Kalender