Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Forskere tenker kreativt for å dele kunnskap

  Prosjekter i BIONÆR bruker både film, internett og konkurranser i formidlingsarbeidet. Forskernes kunnskap får nemlig større verdi når den deles raust med andre.

 • JPI FACCE lyser ut midler i vinter

  SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems (FACCE SURPLUS) er navnet på utlysningen som JPI FACCE har på nyåret.

 • Norsk-indisk samarbeid om bioøkonomi

  I Forskningsrådets veikart for forskningssamarbeid med India er bionæringer pekt på som et område der samarbeidet kan styrkes. Forskningsrådet og Innovasjon Norge avholder denne uken et bilateralt arrangement i forbindelse med Knowledgexpo i India.

Flere nyheter

Kalender

 • 04.02.15 - 05.02.15

  Bioforsk-konferansen 2015

  Bioforsk-konferansen 2015 ønsker å belyse forskningens bidrag til verdiskapingen i matproduksjonen.