Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 04.02.15 - 05.02.15

    Bioforsk-konferansen 2015

    Bioforsk-konferansen 2015 ønsker å belyse forskningens bidrag til verdiskapingen i matproduksjonen.