Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Svensk/norsk samarbeid om hesteforskning videreføres

  Dette forskningssamarbeidet, som ble etablert i 2009, videreføres for en ny periode. Det lyses nå ut midler til prosjekter med oppstart i 2015. Søknadsfrist 1. oktober 2014.

 • Automatisk fangstbehandling av hvitfisk

  Resultater fra et Forskningsrådsfinansiert prosjekt, i regi av Sintef Fiskeri og havbruk, vil bli presentert i et seminar under Nor-Fishing i Trondheim 21. august.

 • NKJ og SNS lyser ut midler

  Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) lyser sammen med Samnordisk skogforskning (SNS) ut midler til tverrsektorielle nettverksaktiviteter innen nordisk bioøkonomi, som dekker jordbruks-, mat- og skogforskning.

Flere nyheter

Kalender

 • 20.08.14 - 20.08.14

  Søkerkonferanse BALANSE-programmet

  Potensielle søkere og andre interesserte inviteres til søkerkonferanse med informasjon om utlysningen med frist 15. oktober

 • 05.09.14 - 05.09.14

  Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 15. oktober 2014, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.

 • 24.09.14 - 24.09.14

  Konferanse om bioøkonomi: Den bioøkonomiske våren er her!

  Om fremtiden skal bli bærekraftig, må vi utnytte de fornybare råstoffene bedre og smartere. Forutsetningen er at næringsliv og investorer griper sjansen. Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til konferanse om mulighetene som ligger i fremtidens bioøkonomi.