Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

 • Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

  – Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.

 • Ingen nye norske JPI FACCE-prosjekter

  Høsten 2013/våren 2014 har det blitt arrangert to europeiske fellesutlysninger i regi av fellesprogrammet innen landbruk, matsikkerhet og klimaendringer, JPI FACCE. Ingen prosjekter med norske deltakere nådde opp i konkurransen.

 • Bedre og ferskere torsk – hele året!

  Bedre kvalitet, flere nisjeprodukter og levendelagring skal gi høyere pris på frossen og fersk torsk fra Norge. Forskere og næringsaktører står sammen om å utvikle teknologien og kunnskapen som trengs.

Flere nyheter

Kalender

 • 05.09.14 - 05.09.14

  Informasjonsmøte om høstens INFRASTRUKTUR utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, med søknadsfrist 15. oktober 2014, vil det arrangeres et informasjonsmøte for søkere i forkant av søknadsfristen.

 • 18.09.14 - 18.09.14

  Forskningsrådets åpningsfest - fagseminar: Fleip eller fakta?

  Velkommen til fagseminar i forbindelse med Forskningsrådets åpningsfest. Vi tester dine kunnskaper om miljø og klima, energi, fiskehelse og ernæring før forskerne presenterer fasiten.

 • 23.09.14 - 23.09.14

  Nasjonal konferanse om JPI FACCE

  Mange har sikkert hørt forkortelsen JPI FACCE, uten å vite helt hva det er. For å gi deg mer kunnskap om dette virkemiddelet, inviterer Norges forskningsråd, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet (LMD), til en nasjonal bli-kjent-konferanse i Oslo 23. september.

Bioøkonomikonferansen

Den bioøkonomiske våren er her!

 24. september i Oslo. Meld deg på