Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

  • Vil bedre dialogen med fiskeri- og sjømatnæringen

    – Nor-Fishing er fiskerinæringens viktigste møteplass hvor vi selvfølgelig må være til stede, sier Fridtjof Unander. Forskningsrådet deltar denne uka på fiskerimessen i Trondheim.

  • Ingen nye norske JPI FACCE-prosjekter

    Høsten 2013/våren 2014 har det blitt arrangert to europeiske fellesutlysninger i regi av fellesprogrammet innen landbruk, matsikkerhet og klimaendringer, JPI FACCE. Ingen prosjekter med norske deltakere nådde opp i konkurransen.

  • Bedre og ferskere torsk – hele året!

    Bedre kvalitet, flere nisjeprodukter og levendelagring skal gi høyere pris på frossen og fersk torsk fra Norge. Forskere og næringsaktører står sammen om å utvikle teknologien og kunnskapen som trengs.

Flere nyheter

Kalender