Gå direkte til innhold

Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.

Nyheter

  • Trevirke er den nye oljen

    - Skog- og trenæringen er en vesentlig del av det grønne skiftet, konstaterte Gunnar Olofsson da regjeringen fikk overlevert strategien SKOG22. Næringen, forskningen og forvaltningen må spille på lag.

  • Del dine tanker

    Som tidligere annonsert har BIONÆR ambisjoner om økt involvering av forskning og næring i arbeidet fram mot årets utlysningstekst som skal publiseres ca. 20. mars. Derfor ønsker vi å teste ut en ordning vi har valgt å kalle "greenhousing".

  • Mål om å involvere forskerne mer

    BIONÆR legger opp til å styrke dialogen med forskerne som skal søke midler til forskerprosjekter i programmet. Målet er mer involvering og enda bedre søknader.

Flere nyheter

Kalender