Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Generelle føringer for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) innebærer å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords .

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov om forskningsavgift på landbruksprodukter og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter. Midlene kommer inn til fondet via forskningsavgift både på norskproduserte og importerte landbruksprodukter. Styret for FFL gjør vedtak på grunnlag av egne forskrifter .
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) skal bidra til å dekke opp avtalepartenes (Staten v/Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) behov for forskning og utvikling. Styret for JA gjør vedtak på grunnlag av egne retningslinjer

Styrene i FFL/JA og BIONÆR samarbeider tett. Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) utlyses som en fellesutlysning gjennom BIONÆRs programsider.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv og FoU-institusjoner

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA) har et budsjett på 190 mill. kroner i 2013.

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde