Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
21.05.2014
13:00 CET
8 mill. kroner til forskning for en bedre offentlig forvaltning av dyrevelferd Velg
Løpende ERA-Net SUSFOOD Call for proposals 2014 Velg
Løpende Forskerprosjekt og KPN for 2015 - obligatorisk skisse med frist 2. mai Velg
Løpende IPN for 2015. Felles utlysning BIONÆR og FFL/JA - obligatorisk skissefrist 2. mai Velg
Løpende Arrangementsstøtte 2013/2014 Velg

Mål for programmet:

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt.

Hovedmålet er at BIONÆR skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer gjennom å:

1. Styrke og utvikle:

  • kunnskap og kompetanse på utvalgte områder for bærekraftige norske bionæringer
  • forskningsbasert innovasjon i biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Anvende nyskapende arbeidsformer som involverer forskningsaktører, næringsliv, forvaltning og interesseorganisasjoner 
 

3. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom samspill og formidling
 

4. Delta i internasjonalt samarbeid for å styrke kunnskapsbygging og innovasjon på prioriterte områder.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutt, universitet og høgskoler.

Varighet:

2012-2022

Totalbudsjett:

BIONÆR har for 2014 et budsjett på ca. 230 mill. kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde