Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
Løpende Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH) Velg
Løpende Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende Registrering av CORE Organic Plus søknader Velg
Løpende Registrering av nye prosjekter i svensk/norsk hesteforskning Velg

Mål for programmet:

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt.

Hovedmålet er at BIONÆR skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer gjennom å:

1. Styrke og utvikle:

  • kunnskap og kompetanse på utvalgte områder for bærekraftige norske bionæringer
  • forskningsbasert innovasjon i biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Anvende nyskapende arbeidsformer som involverer forskningsaktører, næringsliv, forvaltning og interesseorganisasjoner 
 

3. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom samspill og formidling
 

4. Delta i internasjonalt samarbeid for å styrke kunnskapsbygging og innovasjon på prioriterte områder.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutt, universitet og høgskoler.

Varighet:

2012-2022

Totalbudsjett:

BIONÆR har for 2014 et budsjett på ca. 230 mill. kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde